Browsing Tag

Golden Scene

電影評論

【 MOVIE6 影評 】《 幻愛 》高先三寶中最推薦的一部

高先三寶之三,終於睇晒三寶!三寶嘅評價大約係: 幻愛 >金都>叔叔。《 幻愛 》無論演員、劇情、攝影皆為上品,但講易入口嘅話會係《金都》,《 幻愛 》題材上沉重少少。電影講述一名精神病康復者追尋愛情嘅故事,對象疑幻似真。到真係遇上愛情嘅時候,又礙於好多嘢而無辦法好好走下去,有時「有問題」嘅,未必只係有精神病嘅一方。…