Browsing Tag

整容液

電影評論

【 MOVIE6 影評 】《 整容液 》媒介影響氣氛

睇完《 整容液 》動畫版電影,五味雜陳,覺得劇情上/視覺上/氣氛上都無乜衝擊,甚至乎覺得唔係咁好睇。諗咗好耐,究竟係個故事出錯,抑或係動畫呢一個媒介出錯?套返同一個故事落去漫畫,以睇定格畫面嘅閱讀模式,加上令人不安嘅畫風,畀到讀者好多想像嘅空間,話唔定漫畫版《整容液》真係有如一眾網民所講,好正、好黑暗、好得人驚,只可惜今次動畫版電影畀唔到我以上嘅感覺。…