Browsing Tag

無定向喪心老友記

電影評論

【 MOVIE6 影評 】《 無定向喪心老友記 》故事還好不過對白字字珠璣

《 無定向喪心老友記 》係2019年阿根廷本土火紅火熱嘅作品。睇完戲先知佢係翻拍1976年阿根廷出戰奧斯卡但係最後無入圍「最佳外語片」嘅一部 cult 片《Yesterday's Guys Used No Arsenic》(《 無定向喪心老友記 》命運相同),都係講一個過氣女星想賣走佢間古老大屋,繼而影響到三位同屋老友嘅命運。今次故事四個主角嘅定位分別係「影后」、「影后」嘅「綠葉」老公同埋一手提攜「影后」成名嘅「導演」、「編劇」,成部戲嘅對白都幾乎同拍電影、電影行業有關,自認係戲迷嘅觀眾一定可以從中搵到唔少樂趣。…